Nieuws
2019
Goed nieuws
Per half september 2019 bestaat Gezinshuis Prins uit 2 gezinshuizen en is er ruimte voor totaal 12 jongeren in de leeftijd van 12 jaar en ouder.
2018
Aanbestedingsproces
We hebben meegedaan met het aanbestedingsproces. Hiervoor hebben we de gunning behaald, dit betekent dat we rechtstreeks gaan werken met de Twentse gemeentes daarnaast zullen we deelnemen aan het coördinatiepunt spoedhulp Jeugd Twente.

 

Ook zijn we bezig om verder te ontwikkelen en zijn in de onderzoeksfase het gezinshuis te laten groeien. Op dit moment ziet het er naar uit dat we vanaf januari 2019, 6-8 plaatsen open krijgen, hierover volgt binnenkort meer…
Keurmerk
Gezinshuis Prins heeft in november 2017 de interne audit met goed gevolg afgerond en de laatste stap de externe audit hebben wij ook afgesloten en daarmee hebben we het keurmerk behaald.
Uitbreidingsfeest
We zijn uit ons jasje gegroeid…..
en zijn daarom aan het uitbreiden gegaan om meer ruimte te creëren.
Deze uitbreiding willen wij met onze genodigde vieren op
vrijdag 9 maart 2018
in “Het Brodshoes”
Bouwstraat 41,
7462 AX Rijssen
van 18.00- 22.30 uur
Historie (2017 t/m 2015)
2017
Klik op foto
nieuws nieuws

 

 

Bekijk hier een selectie foto's van de uitbreiding van ons Gezinshuis in 2017.
2016
Uitbreiding Gezinshuis een feit
De laatste obstakels om onze verbouwingsplannen definitief te maken zijn weggenomen. Vanaf 1 februari 2017 starten we met de bouw. Er zullen 4 kamers bijgebouwd worden en een extra badkamer.

 

We willen onze dank uitspreken aan Rabobank Rijssen-Enter, de gemeente Rijssen-Holten, accountant Visser en Visser en een speciale dank voor Ruben Groote Stroek. Ruben heeft met zijn vele kennis en kwaliteit de wensen omgezet in een prachtig ontwerp, daarnaast heeft hij ons geholpen bij de aanvraag en verdere uitwerking van onze plannen.

 

Vanaf mei kunnen uit huis geplaatste kinderen instromen binnen ons Gezinshuis....
Rabobank Rijssen-Enter verdeelt € 37.500,-
Klik op foto
Winnaars Rabobank Projectenfonds Tijdens de jaarlijkse Kieskringvergadering van Rabobank Rijssen-Enter is maandagavond 31 oktober € 37.500,- verdeeld onder 9 lokale verenigingen en stichtingen die genomineerd waren voor het Rabobank Projectenfonds. Met het geld uit dit fonds ondersteunt de bank lokale, culturele en maatschappelijke projecten.

 

Gezinshuis Prins kreeg een cheque van € 5.000,-. Een bijdrage voor de realisatie van een nieuwe, meer professionele keuken zodat zij tieners die zij opvang bieden, zelfstandig kunnen leren koken.
Plannen voor uitbreiding Gezinshuis
Inmiddels zijn we in een ver gevorderd stadium en hebben we de vergunning binnen voor de uitbouw van ons huis. Er zullen 4 kamers extra gerealiseerd worden en 1 badkamer. Ons aanbod zal hierdoor vergroot worden naar 4 kinderen. Begin 2017 willen we starten met de bouw van de uitbreiding.

 

Verder hebben we ons verder geschoold door cursussen te volgen. Dit zijn:
 1. met 2 families leven: Hierin hebben we geleerd hoe aan te kijken tegen het gezinssysteem en handvatten hoe hier mee om te gaan
 2. Vitaal tot je erbij neervalt: Binnen het gezinshuis zijn we 24 uur beschikbaar 7 dagen in de week. Hoe blijf je dan toch vitaal en zorg je goed voor jezelf
 3. Kracht van op eigen benen: Brede training waarin alle facetten van zorgen tot ondernemen binnen het gezinshuis
Aanbod
Naast de 3 vaste plekken hebben we inmiddels ook de mogelijkheid voor logeeropvang binnen ons gezinshuis. De frequentie van de logeeropvang is 1x per 2 weken van vrijdagmiddag uit school tot zondagavond 19.00 uur. Verder informatie hierover is op te vragen via het contactformulier.
Cursus vitaal
Vandaag de cursus vitaal tot je erbij neervalt gevolgd. We vinden het belangrijk om vitaal en gezond te blijven. Binnen het Gezinshuis gaat het nl 24 uur 7 dagen per week door. De vraag is dan waar krijgt elk individu energie van en welke stressoren spelen mee. Daarnaast is het in kaart brengen van je kwaliteiten, leerpunten een goed ingredient ter ondersteuning hiervan. Kortom een leerzame dag

 

Verder zijn we druk bezig met de plannen voor het uitbouwen van ons huis. De welstandscommissie heeft na de eerste kritische noten in december vandaag positief gereageerd op het plan wat er nu ligt. Spannend... maar wordt weer vervolgd....
2015
3 November
nieuws nieuws
Ontmoetingsavond pleegouders een succes.

 

Dinsdagavond 3 november 2015 vond in het Parkgebouw in Rijssen een bijzondere ontmoeting plaats. Pleegouders uit Rijssen en Holten kwamen tijdens deze avond met elkaar in contact. Ook organisaties Jarabee, Trias, Pactum, SGJ Christelijke Jeugdzorg en William Schrikker Groep en de gemeente Rijssen-Holten waren aanwezig.

 

‘Nog nooit kwamen alle organisaties en pleegouders uit Rijssen en Holten zo bij elkaar als vanavond’, aldus avondvoorzitter Martin Prins. ‘Op basis van een vraag van een pleegouder kon dit zo georganiseerd worden’. Na een korte film waarin een pleegkind haar positieve ervaringen in haar pleeggezin deelt, richtte wethouder Bert Tijhof het woord aan de pleegouders : ‘Door de ontmoeting met jullie dringt het tot mij door dat dit geen vanzelfsprekende taak is. Ik vind het prachtig dat jullie die taak op je nemen. Ik ben dankbaar en heb diep respect voor jullie’.
Klik op foto
De avond stond verder in het teken van het delen van ervaringen. Zowel de pleegouders als de organisaties gingen in groepen met elkaar in gesprek. Op grote vellen papier werd per groep beschreven: Hoe is het om pleegouder te zijn? Wat is er leuk en lastig aan? Maar ook werd er gesproken over tips voor de organisaties en de gemeente. Wethouder Bert Tijhof: ‘We willen van elkaar leren. Ook als gemeente. We willen een lerende organisatie zijn en we hopen van jullie ervaringen te leren voor jullie toekomst en die van de kinderen’. De avond sloot af met de vraag hoe pleegouders elkaar kunnen versterken. Want op deze avond staat – gezien de positieve reacties van de aanwezigen - zeker een vervolg gepland. ‘Dit soort bijeenkomsten moeten we vaker houden. Deze avond is het begin van een nieuwe traditie’, aldus de wethouder. Met een hapje en een drankje werd er na de tijd nog lang doorgepraat. Een aantal pleegouders heeft zich aangemeld om samen met de organisaties en de gemeente een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. Door het organiseren van ontmoetingsavonden en leeravonden willen pleegouders vaker met elkaar in contact komen. Dat hieraan behoefte is, is op deze avond wel duidelijk geworden.
29 Oktober
Vandaag de module digitaal cirkelen afgerond. In deze module heb ik mij bekwaam gemaakt binnen de IMS methodiek (Inleven, Meeleven, Samenleven). Binnen deze methodiek bekijk je een situatie vanuit verschillende kanten en maak je concreet wat er daadwerkelijk aan de hand is door te cirkelen. De uitkomsten worden verwoord in heldere en haalbare doelstellingen
22 Oktober
 1. Afgelopen weekend (16t/m 19 oktober) zijn we met het gezinshuis een weekend op vakantie geweest in Cochem. Hier hebben we genoten in ons prachtig villa huis en zijn we met elkaar wat bijgekomen van de eerste weken.
 2. 20 oktober hebben we Ruben Groo de opdracht gegeven onze wensen met betrekking tot de uitbouw voor realisatie van de 3e plek uit te tekenen. Ook zal hij zorgen voor de bouwvergunning.
 3. Vanaf 1 november is de indicatie van ons 2e kind van pleegzorgindicatie omgezet naar gezinshuis-indicatie.
28 September startersdag
Op 28 september hebben we startersdag vanuit Gezinshuis.com gehad. We hebben uitleg gekregen en gewerkt met de community scan. Hiermee brengen we ons sociaal en professionele netwerk in kaart.
Dit instrument kan ook gebruikt worden bij het in kaart brengen van het netwerk van de kinderen. De uitkomsten hiervan kunnen worden gebruikt om te kijken welke veranderingen en interventies nodig zijn.

 

Tevens hebben we uitleg gekregen over de jaarcycles zoals die wordt gehanteerd bij gezinshuis.com.
29 oktober zal de franchisemeeting zijn in De Glind.
Contact
 • Gezinshuis Prins
 • Ligtenbergerdijk 1 en 1a
 • 7462PV Rijssen
 • 06 20 75 81 55
 •   06 20 75 81 55.
 • Tik nummer en bel ons.

 • www.gezinshuisprins.nl
 • info@gezinshuisprins.nl